Životní prostředí

 

 

dokončíme revitalizaci parku Budoucnost, oživíme veřejný prostor a ochráníme přírodní dědictví Havlíčkova Brodu

park Budoucnost musí sloužit lidem, navrhneme vznik amfiteátru či letního kina, budeme pokračovat v budování zelených a odpočinkových zón města

budeme pokračovat v realizaci projektu Zelený okruh města (projektová příprava, odkup pozemků a realizace po částech)

každý strom znamená stovky litrů kyslíku denně, udržení vody ve městě a snížení teploty za letního horka. Proto je chceme i nadále sázet, aby zlepšovaly klima ve městě

navrátíme zeleň a stromy do města

některé zelené plochy osejeme lučním kvítím. Rozkvetlé louky vyžadují méně údržby, zadrží více vody a poskytnou útočiště některým druhům hmyzu, jako třeba motýlům

v městských lesích zavedeme šetrné hospodaření podle certifikátu FSC. To mimo jiné předchází kůrovcovým kalamitám. Vysázíme odolné smíšené lesy s minimálním obsahem smrku. Smrkové sazenice zvolíme jako kultivary odolnější suchu a škůdcům

chceme čistější chodníky: chceme více zón pro venčení psů a více stojanů se sáčky (Rozkošská ulice, Ledečská)

nabídneme pořadatelům kulturních a sportovních akcí vratné obaly místo jednorázových kelímků

nebudeme prodávat lesy a rybníky v majetku města

v případě možnosti odkoupíme rybníky od státu či jiných vlastníků (např. Nádražák)

revitalizujeme oblast mezi Vymazlenou kavárnou a rybníkem Kafíčko

budeme chránit rekreační zónu Lázničkova stráň

dešťovou vodu ze zpevněných ploch budeme odvodňovat primárně do zásaků

udržíme vysokou úroveň separace odpadů v Havlíčkův Brodě. Postupně zlepšíme vzhled separačních stání

i nadále budeme podporovat kompostování

budeme pečovat o veřejnou zeleň, okrasné plochy, vodní prvky v ulicích

vytvoříme taková opatření, abychom udrželi vodu v krajině a zabránili erozi (budování remízků, tůní, obnova, odbahňování a rekonstrukce rybníků)