Zdravotnictví a sociální služby

 

záleží nám na udržení rozsahu služeb brodské nemocnice

zřídíme hospic na území města

podpoříme vznik zubní pohotovosti v Havlíčkově Brodě

podpoříme rozšíření terénní péče o seniory tak, aby mohli co nejdéle zůstat v komfortu svého domova a nemuseli odcházet do pečovatelských domů

podpoříme službu Senior Taxi

rozšíříme lůžkové kapacity v Domově pro seniory Reynkova

podpoříme nestátní neziskové organizace v sociální oblasti a sociální firmy

řešení reálných problémů v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

chceme propojovat služby pro seniory a mateřské školy

na Novém hřbitově budou přístupná veřejná WC