Úvodní slovo Jiřího Svobody, lídra kandidátky Společně pro Brod

Úvodní slovo Jiřího Svobody, lídra kandidátky Společně pro Brod

Vážení spoluobčané,

jmenuji se Jiří Svoboda. Po otci a dědečkovi mám svobodu v srdci. Svobodu myšlení, rozhodování, svobodu ve vizích pro naše město. Vedu společnou kandidátku Nezávislých a Zelených a zvu Vás – přijďte svobodně k volbám!

Rodiče mě učili, abych se nekoukal na ostatní, ale na sebe. Nehodnoťme tedy úspěchy a neúspěchy druhých, zaměřme se na to, co může hnutí Společně pro Brod nabídnout Vám, občanům našeho města.

V komunální politice působíme od roku 1990 téměř 30 let. Máme pevné kořeny, na nichž se dá stavět. Máme patrioty, pro které je naše město srdeční záležitostí. Máme odborníky, kteří se nebojí říci pravdu. Máme jasný volební program, kterým žijeme, kterým chceme žít. Máme společný cíl: Chceme zdravý, bezpečný a prosperující Brod.

Sny, cíle a vize měníme ve skutečnost

Když jsem před více jak devíti lety vstupoval do komunální politiky, ve snu by mne nenapadlo, že jednou budu lídrem našeho hnutí a kandidátem na starostu. Přestože jsme se za ta léta změnili, jedno nám zůstalo. Jsme stále nadšenci, vizionáři, idealisté. Zásadním pozitivem je ale fakt, že své  vize dokážeme naplnit a realizovat. Mnou předkládaná vize rozklikávacího rozpočtu byla před lety opravdu pouhým snem. Dnes si každý Broďák může zkontrolovat hospodaření svého města. Snem Jiřího Konráda byla Domovinka pro seniory – slouží v Reynkově ulici. Snem Václava Hlaváče byla úprava kaskády rybníků na Cihlářském potoce, aby byla hezčí a bezpečnější. Kdo se projde do Vlkovska, může výsledek posoudit. Snem Michaely Krpálkové byla větší propagace osobností – výsledkem je Pletená stezka Reynkových a Zrzavého. Snem Tomáše Hermanna bylo zahájení revitalizace městského parku Budoucnost. Sami vidíte, že obnova parku je v plném proudu.

Naši členové ve výborech zastupitelstva města, v radě města nebo v zastupitelstvu dotáhli rozdělanou práci do konce a změnili vize ve skutečnost. Namátkou zmiňme rozšíření sportovišť na Plovárenské, dokončení oprav Staré radnice, proměnu sálu Městského divadla a kina Ostrov, stavbu nového bydlení pro seniory na Rozkoši, parkovací dům v Husově ulici či cyklostezky podél řeky.

Několikrát jsem měl chuť s  prací místního a regionálního politika praštit. Je to však moje rodina, kamarádi, známí, kteří mně dodávají podporu. Takže díky! Své poděkování musím směřovat též ke kolegům z hnutí Společně pro Brod. Tolik „srdcařů“, kteří společně chtějí pro své město něco udělat, se jen tak nevidí. Sázíme na ženy – schopné, pracovité, odpovědné – tvoří bezmála polovinu kandidátky. Celkem 20 z nás dosáhlo vysokoškolského či vyššího odborného vzdělání a ¾ kandidátky tvoří nezávislé osobnosti. Sázíme na zkušenost, obětavost, odpovědnost a transparentnost.

Když jsem dával na papír programové body a vize hnutí Společně pro Brod, nechtěl jsem být přehnaným populistou s podbízivými hesly. Mé pocity směřovaly k dlouhodobě nedostatečně řešeným problémům s bydlením, dopravou, kulturou, veřejným prostorem. Chceme postavit prvních 30 bytů pro mladé lidi a rodiny, chceme rozumně hospodařit a zavést participativní rozpočet, který pomůže zanedbaným částem města, chceme navýšit finanční prostředky do kultury a cestovního ruchu, chceme konečně dokončit cyklostezku do Perkova, chceme po vzoru jiných měst zavést pilotní projekt MHD zdarma, chceme oživit veřejný prostor, chceme opravit komunikace a zajistit na nich bezpečný provoz …pro vás.

Hrdě a upřímně říkám, že já chci volební program Společně pro Brod žít!

A co vy?

Leave a Reply

Your email address will not be published.