Ing. Tomáš Hermann, 53 let, jednatel Městského divadla a kina Ostrov, radní, člen Strany zelených

 „Před vlastním prahem si musíme uklízet sami. Pojďme na to!“

Jako kluk naslouchal debatám rodičů s přáteli o politice a zájem o veřejné dění ho již neopustil. Po Sametové revoluci krátce působil v pražské redakci Mladé fronty a kdoví, zda by u novinařiny nezůstal, kdyby jeho život nenabral jiný směr – po půlročním pobytu ve Spojených Státech začal překládat, tlumočit, organizovat cyklistické zájezdy po Čechách… Vstoupil do čerstvě založené Unie svobody, za niž byl dvakrát zvolen do brodského zastupitelstva. V prvních krajských volbách v roce 2000 byl za Čtyřkoalici nominován do rady kraje, kde se podílel na rozběhu grantového Fondu Vysočiny. Před Vánoci 2004 převzal jako místostarosta agendu majetkové a bytové správy, technických služeb a životního prostředí. V dalším volebním období (2006-10) byl v městské radě odpovědný za školství, kulturu, sociální věci a eurofondy. Posledních osm let působí jako radní a předseda výboru pro životní prostředí. Město donedávna zastupoval též v představenstvu VAK HB a.s. a v dozorčí radě Kulturního domu Ostrov s.r.o. Koncem roku 2016 nastoupil jako jednatel do Městského divadla a kina Ostrov, poté, co město odkoupilo podíly od odborových spoluvlastníků. Snaží se o širší kulturní nabídku a zkulturnění prostředí a připravuje rekonstrukci veřejných prostor MDKO.

Dlouhodobě se věnuje bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě, péči o památky, přípravě dalších úseků cyklostezek; inicioval tvorbu historického modelu města, renovaci klášterních lunet či přestavbu Staré radnice. Podílel se na koncepci kultury a plánu sociálních služeb. Těší ho, že v zastupitelstvu obhájil řadu návrhů, od studie rekreační zóny kolem Sázavy, odbahnění Hastrmana přes revitalizaci parku a Mahlerovy zahrady po přípravu zeleného okruhu. Již téměř 22 let se podílí i na organizaci výměnných akcí s holandským partnerským městem Brielle. S manželkou Monikou vychovávají vícero koček – trio dvounohých a kvintet čtyřnohých.