Sport

 

 

podpoříme investice do sportovních areálů, za předpokladu spoluúčasti dalších složek státu a sportovních svazů

postavíme novou sportovní halu u řeky. Nabízí se logické funkční propojení se stávající halou

rozšíříme parkoviště u sportovní haly

opravíme zanedbanou tribunu fotbalového hřiště

zrekonstruujeme sociální zázemí letního koupaliště

vybudujeme nový skatepark se zázemím

postupné převzetí majetku TJ Jiskra bude krok k rovným podmínkám pro sportovní oddíly

budeme podporovat tradiční akce, turnaje, mládežnický sport

vytvoříme příznivé podmínky pro aktivní organizované i neorganizované sportování

zřídíme dětská hřiště v lokalitách, kde nejsou nebo jsou zastaralá (Perknov, Rozkoš, Ledečská, …)

chceme pomoci trenérům a trenérkám v mládežnickém a amatérském sportu. Přidáme sportovním oddílům peníze a budeme po vzoru Krnova pořádat semináře pro trenéry na témata moderních trendů ve sportu, zdraví mladých sportovců, regenerace nebo fyzioterapie

chceme lepší a jasnější pravidla pro sportovní granty, aby se předcházelo nejasnostem při jejich rozdělování a nikdo nebyl znevýhodněn