Školství a zájmová činnost

 

 

zvýšíme kapacitu mateřských škol

budeme postupně obnovovat herní prvky a revitalizovat zahrady mateřských škol

budeme udržovat a modernizovat školní objekty

vybudujeme nové školní hřiště a sportoviště Nuselská a otevřeme je také veřejnosti

přesuneme kotelnu Nuselská do objektu základní školy

obnovíme pavilon prvního stupně na základní škole Konečná

rekonstruujeme chatu Doubravanka ve Zdobnici v Orlických horách (AZ-Centrum)

vybudujeme výtah v základní umělecké škole J. V. Stamice

podporujeme všechny snahy ředitelů a ředitelek škol a školek o moderní a inovační vzdělávání a o vylepšení prostředí v jejich zařízení

podpoříme vznik nebo provoz lesní školky v Havlíčkově Brodě či v jeho blízkosti

budeme více a aktivněji spolupracovat se studentských parlamentem a zastupitelstvem

podpoříme rozvoj všeobecné gramotnosti na středních odborných školách (kurzy finanční, čtenářské, jazykové, mediální gramotnosti)

podpoříme praxi studentů pedagogických fakult v párových dvojicích s učiteli

nabídneme další vzdělávání pedagogických pracovníků v inovativních oblastech

dobrá praxe je motorem změn v našem školství. Podpoříme hospitace učitelů, ředitelů a pedagogických pracovníků v partnerských městech

podpoříme ředitele v rozvoji leadershipu a strategického managementu

vytvoříme vizi rozvoje vzdělávání, do něhož zařadíme všechny lokální aktéry ve vzdělávání (kroužky, AZ-Centrum, firmy, školy)

využijeme Místní akční skupiny jako nástroj podpory změny ve vzdělávání

chceme, aby se ve školách a školkách vařilo zdravěji a chutněji. Podpoříme zapojení škol do projektu “Skutečně zdravá škola”

vybudujeme více dětských koutků, míst na přebalování a kojení v budovách veřejných institucí a dalších městských zařízeních

víme, že druhý stupeň základní školy je extrémně důležitý. Vytvoříme podmínky pro kvalitní vzdělávání na druhém stupni ZŠ

zrealizujeme programy pro zlepšení environmentální osvěty, finanční gramotnosti, výuky práce s novými technologiemi

budeme podporovat celoživotní vzdělávání, neformální vzdělávání a komunitní život škol