Volební program Společně pro Brod

 

 

Postavíme prvních 30 bytů dostupných pro mladé lidi a rodiny s dětmi

Musí být bydlení v Havlíčkově Brodě drahé? Nemusí. Širší nabídka malometrážních bytů a nižší cena nájemného v nich pomůže mladým ve startu do života. Tlak na energetické úspory navíc sníží náklady obyvatelům i městu.

Realizujeme pilotní projekt MHD zdarma pro všechny

Veřejná doprava je ekologičtější a efektivnější než automobilová. Po vzoru dalších měst (Litoměřice, Strakonice, Valašské Meziříčí) zavedeme pilotní projekt MHD zdarma a po roce fungování vyhodnotíme jeho úspěšnost a efektivitu.

 

Opravíme komunikace, vybudujeme parkoviště, zavedeme úseková měření rychlosti

Vybudování nových parkovacích ploch je nutností, zejména na sídlištích! Chceme jednat s vlastníky o možnosti postavit parkovací dům u OD Alej. Odklonění dopravy na obchvat, úsekové měření rychlosti a mobilní váhy přispějí k bezpečnosti provozu ve městě. 

 

Participativním rozpočtem pomůžeme zanedbaným částem města

Participativní neboli účastnický rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji Havlíčkova Brodu. Účastnický rozpočet funguje v mnoha zemích již 30 let, přičemž zaznamenává úspěchy i u nás (Žďár nad Sázavou, Česká Lípa, Děčín, Rumburk a další).

 

Aktivně pomůžeme místním podnikatelům a regionálním firmám

Snazší komunikace s úřady a digitalizace samosprávy bude realitou. Budeme pořádat setkání s občany a podnikateli, podpoříme rozvojové podnikatelské projekty a startupy i spolupráci s coworkingem Hubbr.

 

Prosazujeme alternativní vedení silnice II/150, které zachová Lázničkovu stráň

Alternativní varianta přeložky Ledečské, vedoucí jen několik desítek metrů od původně navržené trasy, nezničí oblíbenou rekreační zónu v Lázničkově stráni, naopak zvýší urbanistický potenciál místa a bude levnější.

 

Říkáme jasné NE! stěhování nemocnice do Jihlavy

Záleží nám na udržení rozsahu služeb brodské nemocnice. Budeme proto aktivně komunikovat s Krajem Vysočina o zachování rozsahu péče nemocnice, která slouží celému Havlíčkobrodsku.

 

Navýšíme finance do kultury a cestovního ruchu

Kultura je v našem městě dlouhodobě finančně podhodnocena. Efektivnější propagace Havlíčkova Brodu, oprava památek, vznik nových atraktivních expozic, rekonstrukce městského divadla a kina či podpora kulturních organizací musí být samozřejmostí.

 

Postavíme cyklostezku za hotelem Slunce a do Perknova

Páteřní cyklostezka podél řeky nebude úplná bez spojení Sv. Kateřiny a katastrálního úřadu a bez trasy do Perknova, na niž se čeká dlouhá léta. Zvyšující se frekvence dopravy představuje bezpečnostní riziko pro všechny účastníky provozu.

 

Oživíme veřejný prostor, dokončíme revitalizaci parku

Veřejná prostranství města budou plnit svou funkci tehdy, bude-li v nich život. Dáme prostor umělcům, hudbě, street-artu, velkoformátovým venkovním galeriím, vybudujeme rekreační zónu kolem řeky Sázavy, budeme pokračovat v úpravách parku Budoucnost – aby se nám zde společně dobře žilo!