Pavel Novotný 48 let, OSVČ v oblasti venkovní reklamy

„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“ T.G.M.

Vystudoval brodskou stavebku a krátce pokračoval na ČVUT v Praze, které v roce 1989 opustil a nastoupil jako investiční technik do SD Jednota. Odtud po pěti letech přešel do oblasti venkovní reklamy – tvorby a prodeje billboardů, bannerů, městského mobiliáře, které se věnuje dodnes. K věcem veřejným se dostal ještě na střední škole, když se s bratrem Petrem zapojil do aktivit Havlíčkovy mládeže, neformálního sdružení lidí, kteří se snažili upozorňovat na režimní nešvary recesí, happeningy a akcemi k výročím Karla Havlíčka. Řídili se Masarykovým heslem: „Nebát se a nekrást“. Za svoji aktivitu si protagonisté Havlíčkovy mládeže užívali nemalé pozornosti Státní bezpečnosti jako „nebezpečné živly“. Od mládí sportoval, hrál hokej, lyžoval, jezdil na skateboardu. „Na starý kolena“ prkno oprášil a příležitostně jezdí závody českého a evropského poháru v SK8 slalomu, které od roku 2008 příležitostně spolupořádá i v Brodě. Ve spolupráci s místní SK8 komunitou by aktivně podporoval výstavbu nového skateparku. Podílí se na spolupráci s partnerským městem Brielle. Má rád cestování, muziku a lidi bez předsudků. Rád se obklopuje starými věcmi. Se svojí ženou vychovávají dvě dospívající děti. Obecně vidí problém v nehospodárnosti s veřejnými prostředky včetně dotací z EU. Usiloval by o větší finanční podporu menších sportovních, kulturních a občanských sdružení, které si takové podpory dokáží více vážit a efektivněji ji využít. K lepšímu hospodaření v tělovýchově by např. mohla pomoci realizace FVE na střeše největší brodské sportovní haly.