Mgr. Miroslava Vodrážková, 42 let, učitelka hudby

„Hudba zušlechťuje ducha.“

Rodačka z Havlíčkova Brodu, vystudovala hru na klavír na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor klavír a hudební výchova. Hudbě se věnuje již od mládí, kromě klavíru se zajímá i o varhanní interpretaci. V současnosti působí jako pedagog a korepetitor na Soukromé základní umělecké škole v Havlíčkově Brodě a dále se vzdělává na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Je maminkou tří dětí.

Mezi její preferovaná témata patří kulturní život v Havlíčkově Brodě, literatura a péče o kulturní památky. Velmi se těší na nové prostory krajské knihovny a uvítala by generální opravu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie, které by mohly následně sloužit též ke koncertním účelům.