Mgr. Kamila Magdalena Lukasová, 51 let, farářka CČSH

„V duši čisto – v srdci jisto.“

Rodačka z holomócké Hané vystudovala jazyky na Palackého Univerzitě a dále si doplňovala vzdělání květnatě a mnohovrstevnatě, jak je její květnaté a mnohovrstevnaté povaze blízké – od zdravotní sestry přes taneční a tělesnou výchovu a waldorfskou pedagogiku až po teologii. V jejím podání není spolkový život a občanská společnost prázdným pojmem – vždy se s nadšením pouštěla do všeho, co v jejích očích bylo prospěšné – už před revolucí opravovala kapličky, vysazovala stromořadí, starala se o mentálně nemocné děti, učila hru na flétničky. Později byste ji potkali mezi skautíky i sokolíky, ve waldorfské škole či v zušce. Na pozadí příbramských důlních jam se ve skupině „Nesehnutí“ podílela na jarním otvírání studánek, Dnech Země, či festivalu Jeden svět. Odmala zpívala a hrála, ve sborech, folklórních souborech, i skupině historických nástrojů Chairé. A již 20 let absolvuje letní puťáky pro děti z Jedličkova ústavu.

Od roku 2004 působila coby duchovní Církve československé husitské v Příbrami, Benešově, Voticích, Havlíčkově Brodě a v Ledči nad Sázavou. Letos posílila řady brodského Muzea Vysočiny a učí též příčnou flétnu na SZUŠ Nuselská.

Ráda by vedla spolubližní k aktivní výsadbě stromů a k údivu nad tím, co Bůh prozřetelně stvořil a co zaslouží naši společnou ochranu. A též k vzájemné úctě a radosti z daru života. Moc by si přála, aby centrum města, včetně náměstí, bylo zónou pouze pro pěší.