Josef Špicl, 64 let, umělecký řezbář

Každá vyřezaná věc je oknem do duše řezbáře.

Tento řezbář samouk prožil aktivní život v obchodě a službách a nezahálí ani dnes – pomáhá v Psychiatrické nemocnici jako terapeut se zaměřením na práci se dřevem. Řezbářské touhy v něm dřímaly dlouhá léta, a když se pak setkal s díly brodského výtvarníka Radomíra Dvořáka, už ho touha zkusit si to sám neopustila. Dřevořezba, zejména motorovou pilou, se nakonec stala jeho největším koníčkem; s ohledem na velikost jím řezaných a dlabaných objektů se dá říct přímo „koněm“. Práci se dřevem úzce propojuje s přírodou a výtvarnou činností se snaží stromům prodloužit život pro potěšení svoje i druhých. Rád má lipové dřevo, jeho vůni, dotek, strukturu. Jak sám říká, v každém kmeni je něco zakleto a je škoda, když skončí v kamnech. Své zkušenosti a získané dovednosti předává i dalším zájemcům o tento krásný obor. Můžete ho potkat na řemeslných trzích a jeho betlém pod vánočním stromem každoročně zdobí naše náměstí. Jeho snem je, aby se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo řezbářské sympozium a vzniklé sochy ozdobily třeba okolí cyklostezky nebo dětská hřiště.