Jitka Domkářová, 60 let, ekolog

„Stále je co zlepšovat!“

Brodská patriotka pochází ze skautské rodiny Štáflů, zajímá se o přírodu, ráda cestuje. Po škole (gymnázium, nástavba, 2 roky VŠZ) byla zaměstnána ve Výzkumném ústavu bramborářském, poté zájem o ochranu přírody propojila s profesí a již třiadvacet let pracuje jako ekolog. Od sametové revoluce byla aktivně zapojena do skautského hnutí, kde se snažila dětem vštěpovat lásku k přírodě, rozvíjet znalosti, samostatnost, posilovat kamarádství. Není jí lhostejný veřejný život, zvláště aktivity spojené s ochranou přírody, které oslovují širší veřejnost – Den Země, Čistá Vysočina, Evropská noc pro netopýry. Podporuje třídění odpadů a recyklaci surovin, ráda by se zasadila o celoměstský svoz biologického odpadu prostřednictvím hnědých popelnic. Uvítala by rozšíření cyklostezek a zázemí pro cyklisty ve městě. Zajímá se o stav městské i příměstské zeleně. Není spokojena s živelným parkováním v ulicích a vandalismem.