Bc. Jiří Svoboda, 34 let, dramaturg Filmového OKA, podnikatel, člen finančního výboru Zastupitelstva města Havlíčkův Brod

„Přijmout dobré rady vyžaduje víc moudrosti, než je rozdávat“ (Samuel Johnson)

Lídr společné kandidátky nezávislých a zelených je dlouhodobě aktivní v mnoha oblastech, zmiňme například pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí.

Říká se, že vzdělání je cesta ke svobodě, což u Jiřího Svobody platí dvojnásob. Přes učňák, nástavbové studium a jazykovou školu se dostal až ke studiím historie a literatury na pardubické univerzitě. Studoval také na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Už na studiích se zabýval novinařinou a reklamou. Proto není divu, že již více jak pět let pracuje na volné noze jako specialista internetového marketingu, kouzelník s texty a konzultant. Je majitelem magazínu o bydlení a životním stylu a dalších mediálních projektů. Se svým projektem „Protrhnuté plátno“ se zúčastnil finálového klání soutěže podnikatelů Česká inovace 2013.

Vždy jej zajímalo místní veřejné dění. Byl členem perknovských dobrovolných hasičů, účastní se společenských a pietních akcí. V poslední době se velmi angažoval proti zničení Lázničkovy stráně a údolí Rozkošského potoka přeložkou krajské silnice II/150; spolu s petičním výborem se snažili přesvědčit představitele kraje i města, aby seriózně prověřili citlivější vedení trasy této silnice s menším dopadem na oblíbenou rekreační zónu.

Jiřího Svobodu můžete nejčastěji potkat v havlíčkobrodském Klubu Oko, kde již třetí sezónu pořádá oblíbené Filmové OKO neboli středeční promítání filmů, které v běžných kinech neuvidíte. Je také pořadatelem festivalu dokumentárních filmů Jeden svět Havlíčkův Brod a v listopadu letošního roku se v Klubu Oko představí s projektem Baff 2018 neboli Balkánským filmovým festivalem. Kromě toho je také spoluorganizátorem netradiční automobilové orientační soutěže Škoda klubu Havlíčkův Brod.

Do Strany zelených vstupoval v roce 2009 kvůli jasnému zpracování politiky trvale udržitelného rozvoje, principům vzdělávání a důrazu na transparentnost či otevřenost. Fungující udržitelný rozvoj ale není pouze o ekologii. Je také o zaměstnanosti, dobrém školství, bydlení, komunikaci. To jsou standarty, To jsou standardy, ve kterých se dá v našem městě mnohé zlepšit. Ať už v pozici zastupitele, radního nebo starosty se Jiří Svoboda chce těmto výzvám postavit čelem tak, aby občané byli spokojeni a na své město právem hrdi. Obnovený městský park Budoucnost bude totiž plnit svou funkci jen tehdy, budou-li se v něm procházet spokojení Broďáci.

Jiří Svoboda působil také v zastupitelských výborech, nejprve v mediálním a poslední čtyři roky ve finančním; zasadil se o spuštění tzv. rozklikávacího rozpočtu na webu města, jenž přispívá k transparentnosti vynakládání veřejných financí.