Ing. Jiří Růžička, 72 let, vodohospodář a projektant

„Ze zdravé krajiny zdravá voda.“

Stále aktivní projektant Jiří Růžička má s komunální politikou bohaté zkušenosti. V porevolučních letech 1990 až 94 zaujal místo v zastupitelstvu a byl i členem městské rady. Je místním rodákem, vystudoval stavební průmyslovku ve Vysokém Mýtě, obor vodohospodářské stavby. Stejný obor si vybral i na stavební fakultě ČVUT v letech 1965-70. Po absolutoriu vedl stavby na Moravě a v Praze, než v roce 1974 natrvalo zakotvil u brodské společnosti Vodovody a kanalizace jako vedoucí technicko-provozních činností. V rozvojové komisi Sdružení oboru vodovodů a kanalizací se podílel na přípravě a připomínkování zákonů a norem z oboru vodního hospodářství. Publikoval též řadu odborných přednášek, některých i průlomových. Před téměř 40 lety se v Brodě stal zakládajícím členem okresní organizace Českého svazu ochránců přírody a deset let jí předsedal. V návaznosti pak po revoluci stál u zrodu Strany zelených, byl předsedou okresního a krajského výboru a do roku 1998 členem republikového předsednictva. S manželkou Květou, jež učila na gymnáziu, vychovali dvě děti; k jeho zálibám se řadí myslivost, rybářství, les a práce se dřevem. Dvě volební období byl členem dvou výborů zastupitelstva – finančního a hospodářského, kde prosazoval spíše střídmější rozpočtovou politiku města. Poslední čtyři roky působil ve výboru kontrolním. V zastupitelstvu se chce zasadit o co nejrychlejší zahájení stavby další části obchvatu města a více zpřístupnit město cyklistům, aby se lidé nebáli jezdit do práce na kole.