MUDr. Jiří Konrád, 60 let, lékař

„Mám rád své město, jeho obyvatele, okolní přírodu.“

Je přesvědčen, že slovo služba není ve spojení „veřejná služba“ jen fráze. A to platí jak pro úředníky, tak pro volené představitele radnice. Přes časově náročné povolání – je primářem gerontopsychiatrického oddělení brodské psychiatrické nemocnice – nasbíral v minulosti zkušenosti z veřejné správy. Třikrát byl zvolen zastupitelem, jedno volební období pracoval v radě města. Hlavní cíle práce zastupitelstva podobně jako jiní vidí v řešení dopravy, do níž řadí i sběrná parkoviště či bezpečnostní opatření. Jeho vizí je „živé město“ s dostatkem zeleně a vodních ploch k procházkám a rekreaci, se sítí cyklistických a pěších stezek, město bezpečné pro děti i seniory. Těší ho, že se uchytil jeden z jeho námětů – seniorský denní stacionář Domovinka. Volný čas mu vedle psaní přednášek, četby literatury faktu, cestování a fotografování zpříjemňuje rodina.