Mgr. Jan Skála, 38let, úředník pro zahraniční vztahy Krajského úřadu Kraje Vysočina 

„Diskuse a úcta k protichůdným argumentům je prospěšnější než protivníky válcovat jedinou svatou pravdou.“

Sebevědomý Čech a Evropan a aktivní evangelík není (byť subtilní postavy) žádné ořezávátko – sedm let pracoval s pachateli a oběťmi trestné činnosti v Probační a mediační službě a dobře si uvědomuje, že ne všichni žijí takový život, jaký by chtěli, a že je mnoho nespravedlnosti. Rád diskutuje, a to i anglicky a francouzsky, neboť na kraji má mj. na starosti zastoupení v Bruselu a partnerství s francouzským krajem Grand Est. Jako liberál považuje rozmanitost a svobodu být sám sebou za důležitou a hodnou obrany. Potřebný je i šetrný vztah k přírodě; měli bychom zkoumat nové přístupy ke zdrojům energie, podporovat cyklistiku a vlakovou dopravu. Do Brodu přišel z Chrudimi za svou dívkou, jež mu řekla ano a dala rodinu, a považuje ho za kulturní město, relativně prosperující, kde nic důležitého nechybí – hlavně aby v něm ale nechyběli aktivní, podnikaví a odvážní „domácí“, kterým bude záležet na tom, jak naše společné místo k žití vypadá. Váží si toho, že je v Brodě hodně zeleně: kolem řeky, v krásném parku i leckde jinde v příměstském okolí. Tuto zelenou zónu je potřeba zvelebovat, udržovat, rozšiřovat, zpřístupňovat a ochraňovat, neboť jde o obrovskou hodnotu a devízu našeho města. Velkým problémem je nedostatek a nedostupnost bydlení, zejména pro mladé rodiny. Motivovat je aktivními a konkrétními kroky k tomu, aby se usazovaly v Brodě, je důležitý vklad pro budoucnost města.

Mgr. Jan Skála

 • pracuji na Krajském úřadě Kraje Vysočina, kde mám na starosti zahraniční vztahy kraje, mj. zastoupení v Bruselu a partnerství s francouzským krajem Grand Est
 • dříve jsem sedm let pracoval s pachateli a oběťmi trestné činnosti v Probační a mediační službě, uvědomuji si, že ne všichni žijí takový život, jaký by chtěli, a že je mnoho nespravedlnosti
 • snažím se být aktivním členem Českobratrské církve evangelické
 • mám liberální smýšlení, tedy považuji rozmanitost, jinými slovy svobodu být sám sebou, za důležitou a hodnou obrany
 • mluvím anglicky a francouzsky a rád diskutuji; myslím, že zdravá diskuse a úcta ke kvalitním protichůdným argumentům je prospěšnější než protivníky válcovat jedinou svatou pravdou
 • vážím si tradic a kulturního dědictví, zároveň ale i výdobytků současného světa
 • nemyslím, že všechno zlé je k něčemu dobré, jsou věci zlé a věci dobré, ale věřím, že ze zlého se za příhodných okolností lze poučit
 • smýšlím ekologicky, věřím, že šetrný vztah k přírodě je potřebný, myslím, že je třeba zkoumat nové přístupy ke zdrojům energie, podporuji cyklistiku a vlakovou dopravu
 • hlásím se k otevřenému, hrdému a sebevědomému evropanství, jsem hrdý na své město, na svůj kraj, svou zemi i svůj kontinent
 • Havlíčkův Brod jsem si vybral k životu, protože je to krásné a kulturní město s funkční pospolitostí lidí, kde nic důležitého nechybí, v porovnání s mnoha jinými městy i poměrně prosperuje, dál však potřebuje aktivní, podnikavé, kriticky smýšlející a odvážné občany, kterým bude záležet na společném zdaru
 • vážím si toho, že je v Brodě hodně zeleně: kolem řeky, v krásném parku i leckde jinde v příměstském okolí. Tuto zelenou zónu je potřeba zvelebovat, udržovat, rozšiřovat, zpřístupňovat a ochraňovat. Je to obrovská hodnota a devíza našeho města
 • velkým problémem je nedostatek a nedostupnost bydlení, zejména pro mladé rodiny. Motivovat je aktivními a konkrétními kroky k tomu, aby se usazovaly v Brodě, je důležitý vklad pro budoucnost města