Ekonomika, investice, podnikání, majetek, veřejná správa

 

 

budeme prosazovat takovou výši participativního rozpočtu, která umožní v jednotlivých částech města řešit skutečné priority

městské byty již nebudeme prodávat. V těchto bytech modernizujeme topné systémy

ve veřejných budovách využijeme alternativních zdrojů energie a energetických úspor. Po vzoru Litoměřic budeme zpracovávat analýzu stavu hospodaření s energií, díky čemuž očekáváme úspory v městském rozpočtu

efektivní komunikace s úřady a digitalizace samosprávy už nebude sci-fi, ale realita

budeme vylepšovat vzhled města a jeho vizuální přehlcení reklamami

živnostníkům a podnikatelům nabídneme pomoc s vylepšením jejich vývěsních štítů a dalších cedulí

nakoupíme audiovizuální techniku tak, abychom vysílali každé jednání zastupitelstva města

na webu města zveřejníme také podklady k jednání rady města

chceme, aby i Havlíčkův Brod byl tzv. „chytrým městem“. Po vzoru Písku nebo Kolína zlepšíme fungování města na základě chytrých technologií, například informace o volných parkovacích místech, o vývozu odpadu nebo o úsporách energií v městských budovách. Díky těmto technologiím může město výrazně ušetřit

zjednodušíme život občanům… zavedeme chytrou kartu pro občany, kterou budou moci využít při parkování, návštěvě bazénu či knihovny

omezíme množství politiků v dozorčích radách městských firem, budeme do nich nominovat zejména odborníky. Dozorčí rady a další orgány nemají být “trafikami” pro jednoduchý přivýdělek

nebudeme prodávat městské Vodovody a kanalizace

budeme se s podnikateli a živnostníky bavit a vycházet jim vstříc při přípravě velkých projektů, které mohou ovlivnit jejich podnikání

uspořádáme pravidelná setkání se zaměstnavateli a podnikateli, kde budeme naslouchat jejich potřebám

podpoříme projekty, které povedou mladé lidi k zájmu o podnikání a živnosti

vše, co není ze zákona tajné, bude veřejné

veřejná doprava a všechny obecní veřejné budovy budou bezbariérové

podporujeme občanskou společnost, komunitní život, neziskové organizace a organizátory aktivit v kulturní, sportovní a sociální oblasti

v rámci dotační a grantové podpory zvážíme využití víceletých dotací a grantů

budeme pořádat pravidelná setkání s občany – konkrétní témata, cílené pozvánky

podpoříme vznik podnikatelského inkubátoru a jeho spolupráci s městem, místními podnikateli, firmami, školami, veřejností