Doprava

 

 

požadujeme realizaci již dlouho zvažovaného kruhového objezdu v nynější křižovatce u Vojtěšského hřbitova

spolurealizujeme PPP projekt na záchytné parkoviště a parkovací dům U Aleje

podporujeme navrhnuté alternativní vedení trasy, které by nezničilo zachovalou lokalitu Lázničkovy stráně a odklonilo dopravu od obydlených částí města

zavedeme pilotní projekt MHD zdarma pro všechny a po roce fungování vyhodnotíme jeho úspěšnost. V návaznosti na systém MHD zřídíme přestupní uzel v centru města

nedílnou součástí systému MHD budou periferní záchytná parkoviště pro osobní vozy včetně dostatku nabíjecích míst pro elektromobily

dáme více finančních prostředků na opravy chodníků a místních komunikací, prioritně tam, kde jezdí MHD a spojnic do místních částí

zvýšíme počet parkovacích míst mimo centrum města a jeho obytné zóny

zavedeme radary pro úsekové měření rychlosti v nebezpečných místech

vypracování dlouhodobé koncepce parkování pro občany, rezidenty i návštěvníky města je nutnost

zvážíme pořízení vysokorychlostních vah pro vážení přetížených kamionů

Vysočina je kopcovitá a ne každý to na běžném kole zvládne. Chceme proto podporovat elektrokola – zřízením nabíjecích stojanů, využitím v městských firmách a úřadech nebo podporou jejich půjčování

u všech nových projektů parkování podpoříme výstavbu dobíjecích stanic na elektromobily

spustíme službu bike sharing – sdílená elektrokola po městě. Pokud budeme úspěšní, navážeme sdíleným elektromobilem

stálá podpora bezmotorové dopravy – stezky a cesty pro pěší a cyklisty. Upravíme místní i dálkové cyklotrasy a nebezpečné křižovatky

zvýšíme parkovací kapacity na sídlištích – Výšina (parkovací dům), Žižkov, Pražská

vybudujeme či upravíme další parkoviště (u hřbitova, u Krajské knihovny Vysočiny)

zadáme studii proveditelnosti na podzemní parkování na Smetanově náměstí

ve spolupráci s Krajem Vysočina vybudujeme kruhový objezd Chotěbořská – SV obchvat