Sledujte výsledky komunálních voleb on-line

Postavíme prvních 30 bytů pro mladé lidi a rodiny

 

Musí být bydlení v Havlíčkově Brodě drahé? Nemusí. Širší nabídka malometrážních bytů a nižší cena nájemného v nich pomůže mladým ve startu do života. Tlak na energetické úspory navíc sníží náklady obyvatelům i městu.

Opravíme komunikace, vybudujeme parkoviště, zavedeme úseková měření rychlosti

Vybudování nových parkovacích ploch je nutností, zejména na sídlištích! Chceme jednat s vlastníky o možnosti postavit parkovací dům u OD Alej. Odklonění dopravy na obchvat, úsekové měření rychlosti a mobilní váhy přispějí k bezpečnosti provozu ve městě. 

Aktivně pomůžeme místním podnikatelům, startupům a regionálním firmám

Snazší komunikace s úřady a digitalizace samosprávy bude realitou. Budeme pořádat setkání s občany a podnikateli, podpoříme rozvojové podnikatelské projekty a startupy i spolupráci s coworkingem Hubbr.

Říkáme jasné NE! stěhování nemocnice do Jihlavy

Záleží nám na udržení rozsahu služeb brodské nemocnice. Budeme proto aktivně komunikovat s Krajem Vysočina o zachování rozsahu péče nemocnice, která slouží celému Havlíčkobrodsku. 

Postavíme cyklostezku za Sluncem a do Perknova

Páteřní cyklostezka podél řeky nebude úplná bez spojení Sv. Kateřiny a katastrálního úřadu a bez trasy do Perknova, na niž se čeká dlouhá léta. Zvyšující se frekvence dopravy představuje bezpečnostní riziko pro všechny účastníky provozu.

Realizujeme pilotní projekt MHD zdarma pro všechny

Veřejná doprava je ekologičtější a efektivnější než automobilová. Po vzoru dalších měst (Litoměřice, Strakonice, Valašské Meziříčí) zavedeme pilotní projekt MHD zdarma a po roce fungování vyhodnotíme jeho úspěšnost a efektivitu.

Participativním neboli účastnickým rozpočtem pomůžeme zanedbaným částem města

Participativní neboli účastnický rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji Havlíčkova Brodu. Účastnický rozpočet funguje v mnoha zemích již 30 let, přičemž zaznamenává úspěchy i u nás (Žďár nad Sázavou, Česká Lípa, Děčín, Rumburk a další).

Prosazujeme alternativní vedení silnice II/150, které zachová Lázničkovu stráň

Alternativní varianta přeložky Ledečské, vedoucí jen několik desítek metrů od původně navržené trasy, nezničí oblíbenou rekreační zónu v Lázničkově stráni, naopak zvýší urbanistický potenciál místa a bude levnější.

Navýšíme finance do kultury a cestovního ruchu

Kultura je v našem městě dlouhodobě finančně podhodnocena. Efektivnější propagace Havlíčkova Brodu, oprava památek, vznik nových atraktivních expozic, rekonstrukce městského divadla a kina či podpora kulturních organizací musí být samozřejmostí.

Oživíme veřejný prostor, dokončíme revitalizaci parku

Veřejná prostranství budou plnit svou funkci tehdy, bude-li v nich život. Dáme prostor umělcům, hudbě, street-artu, velkoformátovým venkovním galeriím, vybudujeme rekreační zónu kolem Sázavy, budeme pokračovat v úpravách parku Budoucnost.

Komunální volby 2018 začínají za

 

 

Naši kandidáti

Jiří Svoboda
Tomáš Hermann
Klára Šťastná
Václav Hlaváč
Kamila Magdalena Lukasová
Daniel Koráb
Michaela Krpálková
Hynek Kadečka
Jiří Růžička
Alena Jindrová
Petr Řehák
Kristina Roubalová
Jan Skála
Rudolf Kubíček
Martina Moláková
Pavel Novotný
Jiří Konrád
Vendula Marková
Josef Špicl
Eva Sobotková
Karel Doležal
Lumír Mach
Jitka Domkářová
Josef Stejskal
Miroslava Vodrážková

 

 

Naše vize

Ekonomika, investice a správa

Životní prostředí

 

 

Zdravotnictví a sociální služby

Územní plánování

Školství a zájmová činnost

Doprava

Sport

Kultura a cestovní ruch

 

 

Články

Společně pro Brod

0 kandidátní listina
0 kandidátů a kandidátek
0 žen
0 kandidátů s vysokoškolským vzděláním
0 let zkuseností v politice
0 let na radnici a v zastupitelstvu Havlíčkova Brodu
0 Vašich hlasů v komunálních volbách 2014
0 hlasů je reálných. Pojďme hlasovat Společně pro Brod